Balíček DuoLife

BALÍČEK DuoLife METABOLISMUS – CHOLESTEROL

Cholesterol je látka nezbytná pro správné fungování organismu. V našem těle se však často hromadí příliš velké množství cholesterolu, který se označuje jako „špatný” neboli LDL. Cholesterol mimo jiné tvoří stavební látku buněčných membrán a podílí se na tvorbě hormonů. Navíc je nezbytný pro vytváření a absorpci vitamínu D. Příliš vysoká hladina cholesterolu LDL („špatného”) v poměru k HDL („dobrému”) způsobuje kornatění tepen, což ohrožuje nejen zdraví ale i samotný život člověka. Regulace hladiny cholesterolu v krvi je proto nezbytná pro zachování správných funkcí organismu. V tom napomáhají jednotlivé látky, které se nacházejí v balíčku Metabolismus cholesterol.

5.905, Kč

Maloobchodní cena

Biologické hodiny METABOLISMUS – CHOLESTEROL: 

8:00 – 25 ml DuoLife Den před jídlem 
8:30 – 2 tobolky ProSelect Medical Formula a 20 ml Chlorofyl DuoLife 
10:00 – 2 tobolky ProDeacid Medical Formula 
14:00 – 5 ml RegenOil Liquid Gold + 2 tobolky ProCholterol Medical Formula 
19:00 – 25 ml DuoLife Noc před jídlem*

Balíček obsahuje: 

1 ks – ProCholterol (60 tobolek), 
1 ks – ProSelect (60 tobolek), 
1 ks – ProDeacid (60 tobolek), 
1 ks – Chlorofyl (750 ml), 
1 ks – DuoLife Den a Noc (Den750 ml + Noc 750 ml), 
1 ks – RegenOil LiquidGold (250 ml)

Chcete se dovědět víc?

Dobrý a špatný cholesterol. Tyto termíny jsou v poslední době zmiňovány velmi často. Cholesterol je totiž nechvalně známý a spojujeme si ho s omezující dietou. Jak je to ale ve skutečnosti? Čím se liší ten dobrý od toho špatného? 

Běžně používané termíny HDL a LDL jsou odvozeny od lipoproteinů s různou hustotou. Jsou to látky obsažené v krevní plazmě, které vznikají spojením molekuly tuku a bílkovin. V této podobě se cholesterol může krví transportovat. LDL frakce se liší složením a funkcí od frakce HDL. Frakce LDL obsahuje lipoproteiny o nízké hustotě, jejichž úkolem je přenášet cholesterol do periferních tkání. Frakce HDL má vyšší hustotu a transportuje cholesterol z tkáňových buněk do jater, kde mohou být znovu použity nebo vyloučeny. Z tohoto důvodu je důležité, aby koncentrace LDL cholesterolu byla nižší a HDL vyšší.